Adatvédelmi nyilatkozat

A www.koszorualap.hu üzemeltetője, Kovács Gyula, fontosnak tartja személyes és rendelési adatai védelmét és azok bizalmas kezelését.

A www.koszorualap.hu webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységek során a felhasználói és rendelési adatai kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről szóló adatkezelési szabályokat érvényesíti.

A www.koszorualap.hu elkötelezett híve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) betartásának. A törvénynek eleget téve ezúton tájékoztatom az adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés és az adatfeldolgozás módjáról, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

Tevékenységünk során minden rendelkezésünkre álló eszközzel védjük látogatóink és ügyfeleink személyiségi jogait. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes Adatvédelmi Törvény előírásainak betartásával végezzük, azt harmadik fél számára nem adjuk ki.

A webáruházban történő vásárlásra alkalmankénti regisztrációval és e-mailes megkereséssel is lehetősége van. A rendelése leadásánál megadott adatokat a www.koszorualap.hu csak a szolgáltatás nyújtásához és a kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Adataihoz csak azon alkalmazottak és kiszállítást végző személyek férnek hozzá, akiknek munkájuk ellátásához, vagyis rendelése teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet regisztrációval és/vagy rendeléssel tesz meg a www.koszorualap.hu felé. Felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok megadása a webáruházban önkéntes. Az adatkezeléshez az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg hozzájárul, és ezt a www.koszorualap.hu az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával végzi. Az adatok gyűjtésére négyféle módon kerülhet sor: a honlapon történő regisztráció során, e-mailben leadott rendeléskor, telefonos és személyes megrendeléskor. Az adatkezelés célja, hogy a megrendelését a www.koszorualap.hu teljesíteni tudja. Az adatkezeléssel érintett személyes adatainak köre: név (kereszt- és vezetéknév), telefonszám, e-mail cím, szállítás és/vagy számlázási cím.

Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén a megrendelés létrehozásától 6 hónapig tart, ezt követően a webáruház az adatokat automatikusan törli. Vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabály által előírt kötelező megőrzési ideig. A webáruház oldalán leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal, a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek rögzítésre, és tárolásra.

A www.koszorualap.hu nem készít, és nem küld hírlevelet!
A webáruház böngészéséről nem gyűjtünk technikai információkat (pld. IP cím, megtekintett termékek, stb.) és a weboldal nem alkalmaz „cookie” néven ismert technológiát.

A www.koszorualap.hu az összegyűjtött adatokat jelszóval és tűzfallal védett szervereken tárolja, valamint különféle kódolási technikákat alkalmaz az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.

A fent leírt regisztrációs, rendelési és kiszolgálási folyamatainkban teljes körűen biztosítjuk, hogy az Ön által megadott adatokat az eredetitől eltérő célra nem felhasználjuk fel. Biztosítjuk arról is, hogy nem adjuk ki felhasználói adatait más társaságoknak, akik ezen adatokat nem kívánt reklám anyagok küldésére használhatnák fel.

A www.koszorualap.hu fenntartja magának a jogot, hogy a személyéhez kapcsolódó adatokat hozzáférhetővé tegye, abban az esetben, ha ezt az alkalmazandó jog előírja, vagyis ha bírósági, vagy egyéb hivatalos felszólítást kap az illetékes hatóságtól, illetve amennyiben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel.

Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismerni, illetve szükség esetén módosítani az általunk nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérni az adatai zárolását, helyesbítését, módosítását vagy törlését. Jogában áll tőlünk információt kérnie arra vonatkozóan, hogy milyen módon kezeljük adatait. Ezt, illetve amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelmi nyilatkozat fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el azt a koszorualap@koszorualap.hu címre és 8 napon belül válaszolunk.

Az adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségét az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.